Vakteljakt i Bosnia

Nord-Bosina har i det siste blitt et svært attraktivt sted for vakteljakt, mye på grunn av en høy aktivitet av vaktel gjennom sommeren og høsten.

Jakten foregår på større jorder, hvor vi bruker trente hunder til å jage opp vaktlene. På en god dag er det mulig for en jeger å skyte over 30 vaktler. Denne type vakteljakt representerer også en fantastisk mulighet til å trene unge jakthunder, da det vil være mye kontakt mellom hund og vaktel.  Denne type jakt er derfor en av de bedre typene opptrening unge jakthunder trenger til fuglejakt.

Periode:

August og september.

1

Dag 1

2

Dag 2

3

Dag 3

4

Dag 4

5

Dag 5

6

Dag 6

7

Dag 7

8

Dag 8

Info kommer snart!